Tag: CII

CII Innovation Award:”சேலம் தியாகராஜர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிக்கு சி.ஐ.ஐ. புதிய கண்டுபிடிப்புக்கான விருது”.,

சேலம்; புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு தேசிய அளவிலான இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் விருதை, சேலம், தியாகராஜர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி பெற்றுள்ளது. கல்வி நிறுவனங்களில் புதிய கண்டுபிடிப்புகள், மதிநுட்பம் சார்ந்த…