Tag: Brick kiln workers

செங்கல் தயாரிப்பதற்கு மண் எடுக்க அனுமதி வழங்க கோரி செங்கல்சூளை பணியாளர்கள் ஆட்சியர் அலுவலகம் முற்றுகை….

சேலம்; செங்கல் தயாரிப்பதற்கு மண் எடுக்க அனுமதி வழங்க கோரி செங்கல்சூளை பணியாளர்கள் ஆட்சியர் அலுவலகம் முற்றுகை…. தற்போது வந்துள்ள ஆட்சியாளர்கள் அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் செங்கல் விலை…