08.01.2022 மற்றும் 09.01.2022 ஆகிய நாட்களில் நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்ட தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்படாமல் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் என டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவிப்பு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *