திமுக அரசு ஆமை வேகத்தில் செயல்படுகிறது:

மக்களின் குறைகளை காது கொடுத்து கேட்பதில்லை – முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்

தமிழக அரசின் இயலாமையை மறைக்க ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தை குறை கூறுகிறார் முதல்வர் – ஜெயக்குமார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *