பழிக்கு பழி படலமாக முதல் பாதியில் தோல்வியுற்ற அணிகளை அடுத்தடுத்து வீழ்த்தி நான்கு தொடர் வெற்றிகளை பெற்றிருக்கும் தமிழ் தலைவாஸ் புள்ளிப்பட்டியலிலும் விர்ரென முன்னேறியுள்ளது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *