ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் 31-29 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் யு மும்பா அணியை வீழ்த்தியது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *