திருவாரூர் கீழவீதியில் உள்ள சர்க்கரை விநாயகருக்கு சந்தன காப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *