ஜல்லிக்கட்டை தடை செய்வதற்கு வேறு கூட்டத்துடன் சேர்ந்து கவிஞர் தாமரை சதி செய்கிறாரா என ஜல்லிக்கட்டு பாதுகாப்பு நலச்சங்கம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *