உடல் உறுப்புகளை தானமாக பெறுவதற்கும், வழங்குவதற்கும் ஆதார் எண் கட்டாயம்

உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக இணையதளத்தில் பதிவு செய்வோர், ஆதார் எண் மூலம் சேவையை பெறலாம்

– தமிழ்நாடு அரசு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *