குழந்தைகள் தினம் – முதல்வர் வாழ்த்து :

குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து

குழந்தைகள் இந்நாட்டின் செல்வங்கள் – ஒளிச்சுடர்கள்

ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒவ்வொரு வகையில் திறமையானவர்கள், அழகானவர்கள் – முதலமைச்சர்

குழந்தைகளின் தனித் திறமைகளைக் கண்டறிந்து அவர்களை வளர்த்தெடுப்போம் – முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

குழந்தைகளுக்குப் பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்கி, மழலைப்பருவத்தில் உலகை அச்சமின்றி அணுகிக் கற்க துணை நிற்போம் – முதலமைச்சர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *