மாலே: இந்தியாவில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் ரூபே கார்டுகளை மாலத்தீவு ஏற்றுக் கொள்ள உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இது இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான உறவில் முக்கிய மைல்கல்லாக அமையும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. இந்தியா மாலத்தீவு இடையே கடந்த சில காலமாக மோசமான உறவு நீட்டித்து வந்தது அனைவருக்கும் தெரியும். மாலத்தீவு அதிபர் முய்சுவின் போக்கே இதற்குக் காரணமாக இருந்துள்ளது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *