“என் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மற்றும் ஆரோக்கியமான தாக்கத்தை லேகா ஏற்படுத்தினார். நான் மன அழுத்தத்திலிருந்தபோது, எனக்கு உதவியாக இருந்தவர் அவர். என்னை நன்றாகக் கவனித்துக் கொண்டதும் அவர்தான். அவர் இல்லாமல் இந்த வாழ்க்கைப் பயணத்தைத் தொடர முடியுமா என்று தெரியவில்லை.

லேகா வாஷிங்டன், இம்ரான் கான்

லேகா வாஷிங்டன், இம்ரான் கான்

அதனால், லேகாவுடனான எனது உறவைக் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைத்தேன். என் வாழ்க்கையின் இந்தப் பகுதியையும் என் தனிப்பட்ட விஷயங்களையும் பொதுவெளியிலிருந்து பாதுகாக்க முயற்சி செய்தேன். அதனால் அதைப் பற்றி யாரிடமும் பேசவில்லை” என்று கூறியிருக்கிறார்.

தற்போது இருவரும் காதலிப்பது அதிகாரபூர்வமாகத் தெரிய வந்த நிலையில் பலரும் அவர்களுக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *