கும்பராசியில் சூரியனும் சனியும் இணையப்போகின்றன. இந்த சேர்க்கை 12 ராசிகளுக்கும் எப்படிப்பட்ட பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதை விளக்குகிறார் ஜோதிடர் பாரதி ஶ்ரீதர்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *