புள்ளிப்பட்டியலில் 3வது இடத்தை பிடித்திருக்கும் அணி 6வது இடத்தை பிடித்த அணியுடனும், 4வது இடத்தை பிடித்த அணி, 5வது இடத்தை பிடித்த அணியுடனும் முறையே எலிமினேட்டர் 1, எலிமினேட்டர் 2 ஆகிய போட்டிகளில் மோதிக்கொள்ளும்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *