ஏடிபி ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் புதிய உலகின் நம்பர் 1 வீரராக உறுதி செய்யப்பட்ட சில நாட்களுக்குப் பிறகு போபண்ணாவின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டம் இதுவாகும்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *