Novak Djokovic: நோவல் ஜோகோவிச் ஜானிக் சின்னருக்கு எதிராக ஒரு பிரேக் பாயிண்ட் கூட பெறவில்லை – இது ஒரு முழுமையான கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டியில் அவருக்கு நடப்பது முதல் முறையாகும்

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *