ஆஸ்திரேலியா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் சாதனை மேல் சாதனை புரிந்து வரும் வீரராக இருந்து வருகிறார் இந்தியாவின் ரோஹன் போப்பண்ணா. இந்த ஆண்டின் தொடக்கம் அவருக்கு சிறப்பாக அமைந்துள்ளது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *