”குத்துச்சண்டைகளுக்கான சாதனைகளுக்காக மட்டுமல்லாமல் சமூக நீதிக்கான அவரது பங்களிப்புகளுக்காக முகமது அலி என்றும் நினைவுகூரப்படுகிறார்”

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *