உலகக்கோப்பையில் ஆடி வரும் இந்திய அணி தங்களுடைய அழுத்தங்களையெல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டு குடும்பத்தினருடன் ஒன்று கூடி தீபாவளியைக் கொண்டாடியிருக்கின்றனர்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *