ஆர்எஸ்எஸ் அனுமதி கேட்ட 45 இடங்களிலும், ஒரே நாளில் அணிவகுப்பு நடத்த காவல்துறை அனுமதி வழங்கியது

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *