ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட திருநெல்வேலி பாரத ரத்னா டாக்டர் எம் ஜி ஆர் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 8-12-21 முதல் பேருந்துகள் சேவை செயல்படத் துவங்குகிறது..தயார் நிலையில் பேரூந்து நிலையம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *