இந்தியா முழுவதும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் ஒரு கோடி தடுப்பூசிகள் பயன்படுத்தப்படாமல் உள்ளன!

 

15% முதல் 20% தடுப்பூசி மருந்துகள் அடுத்த மாதம் காலாவதியாகும் நிலையில் உள்ளதாக தகவல்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *