🔴🟡விழுப்புரம் காகுப்பம் ஆயுதபடை வளாகத்தில் மதுவிலக்கு பிரிவால் பறிமுதல் செய்த வாகனங்களை பொது ஏலம் விடுவதை மழையால் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும். எஸ்.பி.,ஸ்ரீநாதா அறிவிப்பு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *