கிருஷ்ணகிரி 03.11.2021 கே.ஆர்.பி.அணை நிலவரம்
முழு கொள்ளளவு : 52 அடி
நீர் இருப்பு : 50.95
நீர் வரத்து : வினாடிக்கு 559 கன அடி
நீர் வெளியேற்றம்: வினாடிக்கு 624 கன அடி. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் 03.11.2021 ஓசூர் கெலவரப்பள்ளி அணை நிலவரம்
முழு கொள்ளளவு : 44.28 அடி
நீர் இருப்பு : 41.00 அடி
நீர் வரத்து : வினாடிக்கு 748 கன அடி
நீர் வெளியேற்றம்: வினாடிக்கு 748 கன அடி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *