ஆண்டுதோறும் மே 24ஆம் தேதி தேசிய சகோதரர்கள் தினம். சகோதரகளுக்கு இடையிலான பிணைப்பை மேலும் வலுப்படுத்தவும், சிறப்பாக்கவும், ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்துகளையும் இதயப்பூர்வமான படங்களையும் பகிர்ந்து கொள்ளவும் அர்பணிக்கப்படும் நாளாக இது அமைந்துள்ளது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *