கடந்த இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற முடியாவிட்டாலும் டிரா செய்திருந்தது புனேரி பல்தான் அணி. தெலுங்கு டைட்ன்ஸுக்கு எதிரான இன்றைய ஆட்டத்தில் பழைய பார்மை தொடர்ந்து வெற்றி பாதைக்கு திரும்பியுள்ளது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *