இந்த போட்டியில் புனேரி பல்தான் அணி 18 ரெயிட், 13 டேக்கிள், 2 ஆல்அவுட், ஒரு எக்ஸ்ட்ரா புள்ளிகளை பெற்றது. சூப்பர் ரெயிட் புள்ளிகள் எதுவும் பெறவில்லை.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *