பெங்களுருக்கு எதிராக ரெயிட், டேக்கிள் என இரண்டிலும் தமிழ் தலைவாஸ் வீரர்கள் துல்லியமாக செயல்பட்டார்கள். இதன் விளைவாக சீசனின் ஐந்தாவது வெற்றியும் கிடைத்துள்ளது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *