மகளிர் ஹாக்கி ஒலிம்பிக் தகுதி சுற்று போட்டி டிராவில் முடிந்த நிலையில் பெனால்டி முறையில் ஜெர்மனிக்கு எதிராக இந்தியா தோல்வியை தழுவியது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *