இந்த சீசனில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணிக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகளிலும் தமிழ் தலைவாஸ் தோல்வியை சந்தித்துள்ளது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *