ஆட்டம் முழுவதும் ஆதிக்கம் செலுத்திய புனேரி பல்தான், மற்றொரு டாப் அணியான குஜராத் ஜெயிண்டஸை எந்த இடத்திலும் மீள்வதற்கான வாய்ப்பு வழங்காமல் முழுமையாக ஆதிக்கம் செலுத்தியது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *