இந்த போட்டியில் யு மும்பா அணி 24 ரெயிட், 14 டேக்கிள், 11 ஆல்அவுட், ஒரு எக்ஸ்ட்ரா புள்ளிகளை பெற்றது. சூப்பர் ரெயிட், எக்ஸ்ட்ரா புள்ளிகள் எதுவும் பெற்வில்லை.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *