தொடர்ச்சியாக 7 தோல்விகள், இதில் இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றியை ஒரு புள்ளியில் நழுவவிட்ட தமிழ் தலைவாஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ஆக இருக்கும் நிலையில் 19 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் யுபி யோதாஸ் அணியை வீழ்த்திதரமான வெற்றியை பெற்றுள்ளது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *