இதற்கிடையில், ஜானிக் சின்னரும் உள்ளார், போட்டித் தரவரிசையில் 4 வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் 2023 ஏடிபி சீசனில் அற்புதமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார், மேலும் கடந்த ஆண்டு இரண்டு முறை ஜோகோவிச்சை தோற்கடித்தார், இதில் சமீபத்திய டேவிஸ் கோப்பை இறுதிப் போட்டியும் அடங்கும். அமெரிக்க வீரர் பிரான்சிஸ் தியாபோ சின்னர் பிரிவில் உள்ளார், மூன்றாவது சுற்றில் கரேன் கச்சனோவை எதிர்கொள்வார்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *