குஜராத் ஜெயன்ட்ஸ் 9 ஆட்டங்களில் விளையாடி 6இல் வெற்றி கண்டது. 2இல் தோல்வி அடைந்தது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *