போட்டியில் வென்ற ஆட்டங்களுக்காக ஹரிகா 4,230.77 அமெரிக்க டாலர்களை பரிசாக வென்றார்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *