குடும்பத்தில் சாமி விஷயத்தில் தவறு செய்தவர்களை பாம்பு வந்து கொத்தும் என சாமியார் தெரிவித்ததால் ஐஸ்வர்யா அதிர்ச்சி அடைகிறாள். பின்னர் மைதிலி, மீனாட்சி சொல்லியும் மன்னிப்பு கேட்க மறுக்கிறாள் ஐஸ்வர்யா.
 

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *