ரித்திகா, ‘குக்கு வித் கோமாளி’ நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராகப் பங்கேற்றவர். சமீபத்தில்தான் அவருக்கு வினு என்பவருடன் திருமணம் நடைபெற்றது. இவர் ‘பாக்கியலட்சுமி’ தொடரில் இரண்டாவது மருமகள் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துக் கொண்டிருந்தார். திருமணத்துக்குப் பிறகும் அவர் அந்தத் தொடரில் நடித்துக் கொண்டுதான் இருந்தார். தற்போது என்ன காரணம் எனத் தெரியவில்லை, அந்தத் தொடரிலிருந்து விலகியிருக்கிறார். அவர் மாறிய எபிசோடு இன்னமும் ஒளிபரப்பு ஆகவில்லை. அதனால், அந்த மாற்றம் குறித்து அவர் எந்த ஒரு விளக்கமும் இதுவரை அளிக்கவில்லை.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *