இத்தாலி, உலக சுகாதார அமைப்பின் தரவரிசைப்படி, இத்தாலியின் சுகாதார அமைப்பு உலகில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. அதோடு, இத்தாலி நெடிய வரலாற்றுப் பெருமைகளை கொண்ட நாடு. மேலும் நல்ல சுவையான உணவுகளுக்கு பெயர் பெற்ற நாடு. கொலோசியம், பைசாவின் சாய்ந்த கோபுரம், பாந்தியன், ட்ரெவி நீரூற்று என சுவாரஸ்யமான சுற்றுலாத் தளங்களின் தாயகமாக உள்ளது. நீங்கள் இங்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வீர்கள், வயதானவர்களுக்கு செலவுகளும் மிகக் குறைவு.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *