`என்னுடைய வளர்ச்சியில் வழித்துணையாய் வந்தவள். இப்போது என்னை என் வாழ்வின் அடுத்தக்கட்டத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளாள். இத்தனை நாட்களில் எத்தனையோ பரிசுகளை எனக்கு அளித்தவள். ஆனால்,  இன்று அவள் அளித்த பரிசிற்கு ஈடு இணையே இல்லை.

புகழ் - பென்ஸி

புகழ் – பென்ஸி

என் அனைத்து சுக துக்கங்களிலும் என்னுடன் இருந்தவள் நீ, இனி இன்னொரு உயிரும் நம்முடன் இருக்கப் போகிறது என்று நினைக்கும்போது இதைவிட பெரிய மகிழ்ச்சி இந்த உலகத்தில் வேறெதுவும் இல்லை. என்னை தகப்பனாக்கிய என் தாயுமானவளுக்கு அன்பு முத்தங்கள். இனிய திருமண நாள் வாழ்த்துகள் பென்ஸி புகழ்!’ எனக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

வாழ்த்துகள் புகழ் – பென்ஸி!

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *