ஆனால் நான் ஒருபோதும் கோல் கீப்பராக விரும்பவில்லை. ஆரம்பத்தில் எனக்கு கடினமாக இருந்தது. இருப்பினும், காலப்போக்கில், நான் அதை மாற்றியமைக்கத் தொடங்கினேன். எது நடந்தாலும் அது நன்மைக்கே நடக்கும் என்பது உண்மைதான். அதெல்லாம் இல்லையென்றால், நான் இங்கே இருந்திருக்க மாட்டேன்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *