எத்தியோப்பியாவில் உள்ள பழங்குடி இனத்தைச் சேர்ந்த ஆண்கள் தொப்பை வளர்க்கும் விநோத வழிமுறையைக் கொண்டுள்ளனர்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *