ஜாவா தீவு அருகே உள்ள சூராபயா, தென்பாசார், செமாரங் உள்ளிட்ட இடங்களில் கட்டடங்கள் குலுங்கின.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: