நியூயார்க்கில் ஒரு சாண்ட்விச் சுமார் ரூ. 17,500 விலையில் விற்பனையாகிறது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *