ஐசிசி சிறந்த டி20 ஆடவர் அணியில் 3 இந்தியர்கள், பெண்கள் அணியில் 4 இந்தியர்கள் என மொத்தம் 7 பேர் இடம்பிடித்து ஆதிக்கம் செலுத்தினர். இதற்கு அடுத்தப்படியாக ஐசிசி வெளியிட்டிருக்கும் 2022ஆம் ஆண்டின் சிறந்த டெஸ்ட் அணியில் ஒரேயொரு இந்தியர் மட்டுமே இடம்பிடித்திருப்பது ஏமாற்றம் அளிப்பதாக அமைந்துள்ளது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *