Lok Sabha polls: ஆறாவது கட்ட வாக்குப்பதிவில் ஆறு மாநிலங்கள் மற்றும் இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள 58 தொகுதிகளில் 58.82% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *