World Bee Day 2024: உலகம் முழுவதும் இன்று (மே 20) தேனீ தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நாளின் அதன் முக்கியத்துவம் மற்றும் வரலாறு குறித்து தெரிந்துகொள்வோம்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *