இதுவரை 6 சிறுத்தைகள் கூண்டு வைத்து பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. திருப்பதியில் அவ்வவ்போது சிறுத்தைகள் சுற்றி திரிவது பக்தர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *