“தேசத்தைக் கட்டியெழுப்ப, தேசம், அரசியலமைப்பு மற்றும் ஜனநாயகத்தைப் பாதுகாப்பதில் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும்”

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *