நேற்று மர்ம ஆசாமிகளால் இடித்து தள்ளப்பட்ட பழனியில் அதே இடத்தில் மீண்டும் புதுப்பொலிவுடன் வேல் நிறுவப்பட்டது ⚜️ 🚩

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *